• شرکت توسعه گران سنجش انرژی ( شماره ثبت 58253)
  • 041-33373451
  • 09143243144
  • تبریز ، خیابان امام ، رضانژاد جنوبی نبش میدان پاکبان ، شرکت توسعه گران سنجش انرژی

استاندارد IEC61000-4-3

استاندارد IEC62056-21
استاندارد IEC61000-4-2

استاندارد IEC61000-4-3 یکی از مهمترین استانداردهای مرتبط با ایمنی الکترونیکی است که توسط سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین شده است. این استاندارد به منظور تعیین میزان مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی ناشی از تشعشعات رادیویی تهیه شده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات استاندارد IEC61000-4-3 و تأثیر آن بر روی ایمنی الکترونیکی پرداخته می‌شود.

 

جهت اجرا و مشاوره در زمینه استانداردهای EMC با ما تماس بگیرید.

بخش اول: مفاهیم پایه

در این بخش، به تعریف مفاهیم پایه مرتبط با استاندارد IEC61000-4-3 پرداخته می‌شود. این مفاهیم شامل مواردی مانند تشعشعات رادیویی، امواج الکترومغناطیسی، مقاومت الکترونیکی و غیره می‌شوند.

تشعشعات رادیویی:

تشعشعات رادیویی یک پدیده فیزیکی است که در آن امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا تولید می‌شوند. این پدیده می‌تواند در محیط‌های مختلفی از جمله محیط‌های صنعتی و تجاری رخ دهد. تشعشعات رادیویی می‌توانند بر روی دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بگذارند و باعث ایجاد خطرات امنیتی شوند.

امواج الکترومغناطیسی:

امواج الکترومغناطیسی از امواجی هستند که توسط بارهای الکتریکی و مغناطیسی تولید می‌شوند. این امواج می‌توانند بر روی دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بگذارند و باعث ایجاد خطرات امنیتی شوند.

بخش دوم: استاندارد IEC61000-4-3

در این بخش، به بررسی جزئیات استاندارد IEC61000-4-3 پرداخته می‌شود. این استاندارد شامل مواردی مانند روش‌های اندازه‌گیری، سطوح آزمون، شرایط آزمون و غیره می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری:

برای اندازه‌گیری مقاومت الکترونیکی دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی، روش‌های مختلفی وجود دارد. این روش‌ها شامل روش‌های تماسی و غیر تماسی می‌شوند.

روش انجام آزمون IEC61000-4-3

 

سطوح آزمون:

سطوح آزمون در استاندارد IEC61000-4-3 به میزان انرژی الکتریکی که برای تولید تشعشعات رادیویی استفاده می‌شود، اشاره دارد. این سطوح شامل سطح 1 تا سطح 4 می‌شوند که هر سطح به میزان انرژی الکتریکی متفاوتی نیاز دارد. سطح 1 کمترین سطح انرژی الکتریکی است که برای تولید تشعشعات رادیویی استفاده می‌شود و سطح 4 بیشترین سطح انرژی الکتریکی است که برای تولید تشعشعات رادیویی استفاده می‌شود.

سطوح آزمون IEC61000-4-3

 

شرایط آزمون:

شرایط آزمون در استاندارد IEC61000-4-3 شامل مواردی مانند فرکانس، مدت زمان، شدت و غیره می‌شوند. این شرایط برای هر سطح آزمون متفاوت است و برای تعیین مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی بسیار حائز اهمیت است.

روش انجام آزمون IEC61000-4-3

 

بخش سوم: تأثیر استاندارد IEC61000-4-3 بر روی امنیت الکترونیکی

در این بخش، به بررسی تأثیر استاندارد IEC61000-4-3 بر روی امنیت الکترونیکی پرداخته می‌شود. این تأثیرات شامل مواردی مانند افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی، کاهش خطرات امنیتی، افزایش عمر دستگاه‌های الکترونیکی و غیره می‌شوند.

افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی:

با تعیین مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی، این دستگاه‌ها قادر خواهند بود تا در برابر حملات امنیتی مرتبط با امواج الکترومغناطیسی مقاومت کنند. این امر باعث افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی و کاهش خطرات امنیتی مرتبط با امواج الکترومغناطیسی می‌شود.

کاهش خطرات امنیتی:

استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی با مقاومت الکترونیکی مناسب در برابر امواج الکترومغناطیسی، باعث کاهش خطرات امنیتی مرتبط با امواج الکترومغناطیسی می‌شود. این خطرات می‌توانند شامل دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، تغییر داده‌ها و حتی ایجاد خرابی در دستگاه‌های الکترونیکی باشند.

افزایش عمر دستگاه‌های الکترونیکی:

استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی با مقاومت الکترونیکی مناسب در برابر امواج الکترومغناطیسی، باعث افزایش عمر دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود. این امر باعث کاهش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود.

 

منبع : IEC61000-4-3

جهت اجرا و مشاوره در حوزه استاندارد های EMC با ما تماس حاصل فرمائید.

استاندارد IEC61000-4-3
ادامه مطلب
استاندارد IEC61000-4-2

استاندارد IEC61000-4-2

استاندارد IEC61000-4-2 استاندارد IEC61000-4-2 یکی از مهمترین استانداردهای مرتبط با امنیت الکترونیکی است که توسط سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین شده است. این استاندارد به منظور تعیین میزان مقاومت ...