• 09143243144
  • تبریز آبرسان خیابان رضا نژاد شمالی

درباره ما

درباره ما

شرکت الکتروپلاس با استفاده از استاندارد های IEC و دستوالعمل الزامات توانیر ، توانسته در مدت فعالیت خود نرم افزار هایی بر اساس پروتکل DLMS و استاندارد IEC62056-21 جهت قرائت ، تست و برنامه ریزی کنتور های برق تکفاز و سه فاز طرح فهام ، کنتور های ریلی ، مودم های فهام 2 ، کنتور گاز و همچنین کنتور آب تولید نماید.

خدمات و محصولات شرکت به شرح زیر میباشد:

  • نرم افزار قرائت و برنامه ریزی کنتور های تکفاز و سه فاز فهام 2 و فهام 1 و کنتور ریلی بر اساس پروتکل DLMS
  • نرم افزار قرائت و برنامه ریزی مودم های فهام 2 در مدهای مختلف اعم از gateway بر اساس پروتکل DLMS
  • نرم افزار تست کنتور های برق تک فاز و سه فاز و ریلی و مودم های فهام 2 بر اساس الزامات و دیتامدل توانیر
  • نرم افزار تست پروتکل DLMS بر اساس استاندارد DLMS و الزامات و دیتامدل توانیر
  • ارائه خدمات تولید نرم افزار به صورت اختصاصی