• شرکت توسعه گران سنجش انرژی ( شماره ثبت 58253)
  • 041-33373451
  • 09143243144
  • تبریز ، خیابان امام ، رضانژاد جنوبی نبش میدان پاکبان ، شرکت توسعه گران سنجش انرژی

استاندارد IEC61000-4-2

استاندارد IEC62056-21
استاندارد IEC61000-4-2

استاندارد IEC61000-4-2 یکی از مهمترین استانداردهای مرتبط با امنیت الکترونیکی است که توسط سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین شده است. این استاندارد به منظور تعیین میزان مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه الکتریکی در محیط‌های صنعتی و تجاری تهیه شده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات IEC61000-4-2 و تأثیر آن بر روی امنیت الکترونیکی پرداخته می‌شود.

 

جهت اجرا و مشاوره در زمینه استانداردهای EMC با ما تماس بگیرید.

بخش اول: مفاهیم پایه

در این بخش، به تعریف مفاهیم پایه مرتبط با IEC61000-4-2 پرداخته می‌شود. این مفاهیم شامل مواردی مانند تخلیه الکتریکی، امواج الکترومغناطیسی، مقاومت الکترونیکی و غیره می‌شوند.

تخلیه الکتریکی:

تخلیه الکتریکی یک پدیده فیزیکی است که در آن بار الکتریکی از یک شیء به شیء دیگر منتقل می‌شود. این پدیده می‌تواند در محیط‌های مختلفی از جمله محیط‌های صنعتی و تجاری رخ دهد. تخلیه الکتریکی می‌تواند باعث ایجاد امواج الکترومغناطیسی شود که می‌تواند بر روی دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بگذارد.

امواج الکترومغناطیسی:

امواج الکترومغناطیسی از امواجی هستند که توسط بارهای الکتریکی و مغناطیسی تولید می‌شوند. این امواج می‌توانند بر روی دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بگذارند و باعث ایجاد خطرات امنیتی شوند.

مقاومت الکترونیکی:

مقاومت الکترونیکی به میزان مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی اشاره دارد. مقاومت الکترونیکی باید به گونه‌ای باشد که بتواند دستگاه‌های الکترونیکی را در برابر امواج الکترومغناطیسی محافظت کند.

بخش دوم: استاندارد IEC61000-4-2

در این بخش، به بررسی IEC61000-4-2 پرداخته می‌شود. این استاندارد شامل مواردی مانند روش‌های اندازه‌گیری، سطوح آزمون، شرایط آزمون و غیره می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری:

برای اندازه‌گیری مقاومت الکترونیکی دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی، روش‌های مختلفی وجود دارد. این روش‌ها شامل روش‌های تماسی و غیر تماسی می‌شوند.

روش انجام آزمون ESD استاندارد IEC61000-4-2

سطوح آزمون:

سطوح آزمون در IEC61000-4-2 به میزان انرژی الکتریکی که برای تولید تخلیه الکتریکی استفاده می‌شود، اشاره دارد. این سطوح شامل سطح 1 تا سطح 4 می‌شوند که هر سطح به میزان انرژی بیشتری نیاز دارد.

سطوح آزمون استاندارد IEC61000-4-2

 

شرایط آزمون:

شرایط آزمون در IEC61000-4-2 شامل مواردی مانند فاصله بین دستگاه‌های الکترونیکی، زمان تأثیر امواج الکترومغناطیسی و غیره می‌شوند.

پارامتر های آزمون استاندارد IEC61000-4-2

 

بخش سوم: تأثیر استاندارد IEC61000-4-2 بر روی امنیت الکترونیکی

در این بخش، به بررسی تأثیر استاندارد IEC61000-4-2 بر روی امنیت الکترونیکی پرداخته می‌شود. این تأثیرات شامل مواردی مانند افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی، کاهش خطرات امنیتی و غیره می‌شوند.

افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی:

استفاده از استاندارد IEC61000-4-2 می‌تواند به افزایش امنیت دستگاه‌های الکترونیکی کمک کند. با اجرای این استاندارد، می‌توان مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی را افزایش داد.

کاهش خطرات امنیتی:

استفاده از استاندارد IEC61000-4-2 می‌تواند به کاهش خطرات امنیتی کمک کند. با افزایش مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی، خطرات امنیتی کاهش می‌یابد.

بخش چهارم: راهکارهای بهبود امنیت الکترونیکی با استفاده از استاندارد IEC61000-4-2

در این بخش، به بررسی راهکارهای بهبود امنیت الکترونیکی با استفاده از استاندارد IEC61000-4-2 پرداخته می‌شود. این راهکارها شامل مواردی مانند افزایش مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی، استفاده از مواد مقاوم و غیره می‌شوند.

افزایش مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی:

استفاده از مواد مقاوم در ساخت دستگاه‌های الکترونیکی می‌تواند به افزایش مقاومت آن‌ها در برابر امواج الکترومغناطیسی کمک کند.

بخش پنجم: نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی استاندارد IEC61000-4-2 و تأثیر آن بر روی امنیت الکترونیکی پرداخته شد. این استاندارد به منظور تعیین میزان مقاومت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر امواج الکترومغناطیسی ناشی از تخلیه الکتریکی تهیه و تدوین شده است.

در حال حاضر در کشور ما بسیاری از تجهیرات الکترونیکی باید گواهینامه استاندارد IEC61000-4-2 یا ملقب به گواهینامه ESD را دریافت کنند تا مجوز تولید و فروش داشته باشند.

منبع : IEC61000-4-2

جهت اجرا و مشاوره استاندارد ESD با ما تماس حاصل فرمائید.

استاندارد IEC61000-4-2
ادامه مطلب
استاندارد IEC61000-4-3

استاندارد IEC61000-4-3

استاندارد IEC61000-4-2 استاندارد IEC61000-4-3 یکی از مهمترین استانداردهای مرتبط با ایمنی الکترونیکی است که توسط سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین شده است. این استاندارد به منظور تعیین میزان مقاومت ...