• شرکت توسعه گران سنجش انرژی ( شماره ثبت 58253)
 • 041-32804212
 • 09143243144
 • تبریز ، ائل گلی ، کوی سهند ، خیابان علوی ، شرکت توسعه گران سنجش انرژی

نرم افزار مدیریت خط تولید کنتور

نرم افزار مدیریت خط تولید کنتور

نرم افزار مدیریت خط تولید کنتور

امکانات پروژه:

 • ثبت سریال داخلی محصول و ترکینگ روی خط تولید
 • تست محصول بر اساس موارد مورد نیاز در هر مرحله
 • کالیبراسیون انرژی کنتور
 • کالیبراسیون ساعت کنتور
 • جمع آوری نتایج تست دقت اندازه گیری
 • تست نرم افزاری جهت اطمینان از کارکرد درست کنتور
 • تست عملکردی بخش های حساس
 • ذخیره تمام اطلاعات جمع آوری شده هر دستگاه در دیتابیس
 • گزارش گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه جهت بهینه سازی خط تولید
 • پشتیبانی پورت سریال (پورت نوری و Rs485) ، TCP و UDP ، شبکه داخلی
 • ویندوز 7 الی ویندوز 11
 • دیتابیس sql server
 • قابلیت خصوصی سازی
 • کاربران با دسترسی متفاوت

پروژه های دیگر